Menu

Ontwikkeling van een land

Er zijn meerdere factoren die de ontwikkeling van een land kunnen beïnvloeden. Over het algemeen worden landen ingedeeld in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Er zijn echter geen harde criteria te noemen die bepalen dat een land ontwikkeld of nog in ontwikkeling is.

Er zijn wel een aantal factoren waar naar gekeken wordt, bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen per inwoner in vergelijking met andere landen. Waar meestal door wordt bepaald of een land ontwikkeld of in ontwikkeling is, is door het land te vergelijken met andere landen op bepaalde punten. Er zijn vier punten die het meest genoemd worden hierbij. In ontwikkelingslanden hebben mensen een lagere levensverwachting, een lager opleidingsniveau, minder inkomen en meer zwangerschappen.

Concepten van ontwikkeling

Aan de hand van de bovengenoemde punten wordt berekend hoe ontwikkeld een land is ten opzichte van andere landen. Daarnaast zijn er eigenschappen die vaak gedeeld worden door landen die in een bepaalde categorie horen. Zo hebben ontwikkelingslanden weinig industrialisatie en een lage levensstandaard. Ontwikkelde landen hebben juist veel industrialisatie en een hoge levensstandaard. Ook factoren zoals het bestuur van het land en de meest belangrijke sector voor werk in het land spelen een rol. Landen die als belangrijkste sector landbouw hebben, zijn over het algemeen minder ontwikkeld dan landen die als belangrijkste sector IT hebben.

Landontwikkelingsstrategie

Om in ontwikkelingslanden hulp aan te kunnen bieden, is het nodig om daar een goede strategie voor te hebben. Je kunt niet zomaar geld geven of machines sturen en verwachten dat het land zich op die manier zal gaan ontwikkelen. Het is belangrijk om de manieren waarop je wilt gaan helpen goed te onderzoeken en duidelijk te hebben hoe dat werkt. Daarvoor moet je het ontwerp en de toepassing van ontwikkelingsstrategieën verbeteren. Om dat te doen, zijn er verschillende stappen die je moet ondernemen. Zo moet je duidelijk hebben wat de factoren zijn die meespelen in de keuze voor de richting van ontwikkeling. Ook is het van belang om categorieën en hun kenmerken vast te stellen die bepalen in welk stadium van ontwikkeling een land is.

Meer stappen

Om te weten wat er moet gebeuren in een land om ontwikkeling te krijgen, kun je kijken naar ontwikkelde landen en de stappen die zij doorlopen hebben. Dat heeft vooral te maken met veranderingen in het gevoerde beleid. Ook moet er onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende strategieën die toegepast kunnen worden op de verschillende ontwikkelingslanden. Omdat elk land een ander startpunt heeft, kun je niet één strategie overal laten werken. Bovendien werkt dat niet voor de wereldeconomie, omdat er dan een concurrentiestrijd ontstaat tussen de verschillende ontwikkelingslanden. Daarnaast moeten er analyse-instrumenten ontwikkeld worden die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een strategische planning van de landbouw. De toegepaste strategieën moeten ook geanalyseerd worden om te kijken hoe succesvol ze zijn. De planning moet centraal geregeld worden, en het ministerie wat dat gaat doen moet hierbij in eerste instantie geholpen worden door ontwikkelde landen. Tenslotte moeten alle ontwikkelingslanden worden gestimuleerd om ontwikkeling door te voeren.

Economische groei

Een ontwikkelingsland kan uit die positie komen door economische groei. Economische groei staat gelijk aan economische vooruitgang, wat betekent dat een land meer capaciteit heeft om producten te vervaardigen en verkopen. Er zijn vijf factoren die invloed hebben op de economische groei van een land voor haar ontwikkeling. Allereerst spelen de menselijke hulpbronnen een rol. Er zijn een aantal redenen waarom menselijke hulpbronnen van groot belang zijn. Natuurlijk speelt de kennis mee, want met kennis kun je nieuwe producten vervaardigen. Ook de vaardigheden zijn belangrijk. Als je veel mensen hebt die een vaardigheid hebben, kun je van die vaardigheid je exportproduct maken. Zonder menselijke hulpbronnen kun je niet veel gedaan krijgen.

Nog meer belangrijke factoren

Naast menselijke hulpbronnen spelen ook natuurlijke hulpbronnen mee. Je kunt best vis als exportproduct willen hebben, maar als er geen water in de buurt is, is dat niet realistisch. Je bent dus afhankelijk van wat de natuur je kan bieden. In sommige landen zit er olie in de grond, in andere landen zijn er bergen waar je bouwmateriaal uit kunt halen. Ook kapitaalvorming speelt een rol. Door producten te maken die niet in de natuur voorkomen maar enkel gemaakt kunnen worden, verhoog je je kapitaal. Voorbeelden hiervan zijn machines en transportatiewegen. Hoe meer kapitaal, des te meer je kunt werken, des te groter wordt je economische groei.

De laatste belangrijke factoren

Wat ook belangrijk is, zijn technologische ontwikkelingen. Zeker de laatste jaren is het steeds belangrijker geworden om werk uit te laten voeren door machines en met behulp van wetenschappelijke kennis. Ook als je weinig hulpbronnen hebt, kun je door technologische ontwikkelingen meer werk verrichten dan landen die geen technologische ontwikkelingen hebben en wel veel hulpbronnen. Tenslotte spelen sociale en politieke factoren mee. Bepaalde tradities en geloven kunnen een spaak in het wiel zijn voor economische groei. Ook als de regering tegenwerkt, kan het zijn dat economische groei niet mogelijk is.