Menu

Natuurlijke bronnen in Nederland

Er zijn meerdere natuurlijke bronnen te vinden in Nederland. Met name petroleum en aardgas zijn bronnen die in Nederland veel voorkomen. Om tot deze twee bronnen te komen, worden andere producten gedolven. Dit zijn grondstoffen zoals zand, grind, turf en kalksteen. Ook deze minerale producten kunnen gebruikt worden in de Nederlandse industrie en anders doorverkocht worden aan andere landen. Er worden ook metalen geproduceerd in Nederland, namelijk ijzer en zink. Op die manier bestaat de industrie in natuurlijke bronnen uit allerlei verschillende grondstoffen die allemaal in Nederland te vinden.

Grote aardgasvelden

De reden dat Nederland veel delft naar aardgas, is omdat er enorme aardgasvelden onder Nederland zitten, met name in de provincie Groningen. Het is dus een natuurlijke bron die veel voorkomt, waardoor er op een relatief makkelijke manier geld aan verdiend kan worden. Daarom wordt er door de overheid ook vrij veel geld geïnvesteerd in aardgasboringen. In de toekomst zullen er nieuwe natuurlijke bronnen aangeboord worden die kunnen helpen bij de productie van andere bouwstoffen, zoals aluminium en cement. Nederland wil dus de beschikbare natuurlijke bronnen breder in gaan zetten.

Landbouw

Een vrij groot deel van het Nederlandse land wordt gebruikt voor landbouw, namelijk wel zo’n 27 procent. Daarom wordt dit land bewerkt met machines en niet met de hand. Efficiëntie is een belangrijk kernbegrip in Nederland en dat wordt ook toegepast in de landbouw. Daarnaast is er ook veel grasland in Nederland. Dat komt doordat een groot deel van Nederland onder zeeniveau ligt, wat lijdt tot zachte en arme gronden. Alleen maar gras kan daar groeien, waardoor de Nederlanders besloten hebben om daar vee te houden. Op die manier kan er toch geld aan verdiend worden en kan er op die manier gebruik gemaakt worden van de natuurlijke hulpbronnen die voorhanden zijn.

Wat er groeit

Door de vochtige en arme grond kan niet alles groeien in Nederland. Toch hebben de Nederlanders manieren gevonden om de grond droog te leggen en om gebruik te maken van de materialen die er wel zijn, zodat er toch gewassen kunnen groeien. Met name de bloemenindustrie is groot in Nederland en ook bekend buiten Nederland. Het is dan ook één van de grootste exportproducten. Daarnaast is de overheid actief bezig met het stimuleren van de landbouw, bijvoorbeeld door subsidies vrij te maken voor boeren. Niet alleen grote landbouwbedrijven en veehouderijen krijgen zulke subsidies, ook kleine bedrijven komen hiervoor in aanmerking, mits ze aan de juiste voorwaarden voldoen.

Exportproducten

Omdat Nederland een relatief klein land is, kan er niet genoeg geld verdiend worden met enkel de export van landbouwproducten. Ongeveer elf procent van de export bestaat uit landbouwproducten. Nederland is wereldwijd gezien wel een grote exporteur van landbouwproducten; Nederland is zelfs de grootste exporteur van tomaten wereldwijd. Een groot onderdeel van de Nederlandse export is machines, wel dertig procent bestaat hieruit. Dit blijft niet alleen binnen Europa, er gaan ook machines naar bijvoorbeeld Afrika en Noord-Amerika. Ongeveer een kwart van de export is gas en mineralen. Zoals eerder al uitgelegd is, maakt dat een groot deel uit van de natuurlijke hulpbronnen die in Nederland te vinden zijn. Het is dan ook niet verrassend dat dit een groot exportproduct is.

Tulpen

Nederland staat ook bekend om de tulpen. Ook dit is een exportproduct wat met name uit Nederland komt. Dat komt doordat het Nederlandse klimaat ideaal is om tulpen te laten groeien, waardoor er heel veel van deze bloemen gekweekt kunnen worden zonder dure aanpassingen aan de grond te hoeven doen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, komt de tulp echter niet uit Nederland. Hij komt namelijk oorspronkelijk uit Turkije. Niet alleen tulpen, maar ook alle andere snijbloemen zijn producten die veel door Nederland geëxporteerd worden.

Andere producten

Naast de bovengenoemde producten zijn er nog een aantal andere producten die veel door Nederland worden geëxporteerd. Ook schoenen worden vaak vanuit Nederland geëxporteerd, evenals kleding. Dat is niet heel verrassend als je je bedenkt dat er in Nederland een aantal wereldberoemde merken zitten. Die producten worden grotendeels ook in Nederland vervaardigd en dus vanuit Nederland naar andere landen geëxporteerd. Schoenen en kleding zijn goed voor zo’n tien procent van de totale export. Ook medicijnen worden veelal in Nederland vervaardigd en vertegenwoordigen ongeveer 5 procent van de export vanuit Nederland.

Exportlanden

Nederland exporteert naar allerlei landen over de hele wereld, maar naar een aantal landen meer dan naar andere. De handelspartner waar het meest naar geëxporteerd wordt, is Duitsland; zo’n vierentwintig procent van de producten gaat daar heen. De buurlanden van Nederland, namelijk België, Frankrijk en Engeland, zijn allemaal goed voor ongeveer twaalf procent. De rest van de handel wordt gedreven met landen zoals Japan, Italië en de Verenigde Staten. Nederland is dus een zeer actief exportland wat met de natuurlijke hulpbronnen die volop te vinden zijn, zoveel mogelijk verschillende producten probeert te vervaardigen die op de wereldmarkt verkocht kunnen worden.