Menu

Nederlandse economie

Nederland heeft een grote economie, zeker als je kijkt naar het formaat van het land. Wel wonen er relatief veel mensen in Nederland gezien de oppervlakte, dus zo verbazingwekkend is de grote economie vanuit dat opzicht niet. De Nederlandse economie is namelijk qua grootte de achttiende van de wereld als je kijkt naar het nationaal product. Als je kijkt naar het nationaal product per inwoner, hoort Nederland zelfs bij de rijkste landen ter wereld. Hoewel de Nederlandse economie ook zeer heeft geleden onder de financiële crisis van een aantal jaar terug, is er nu al een aantal jaren weer sprake van groei.

Type economie

De Nederlandse economie is een open economie. Dat houdt in dat er veel handel is met andere landen. Dit komt met name door de haven van Rotterdam, wat de grootste haven van Europa is. Langs deze route komen veel producten binnen, niet alleen voor Nederland maar ook voor de rest van Europa. Door die doorvoer kan er ook veel geld verdiend worden, wat één van de vele verklaringen is voor de grote economie van Nederland.

De geschiedenis van de Nederlandse economie

Al sinds de zeventiende eeuw staat Nederland bekend als handelsland. In de zeventiende eeuw, wat de Gouden Eeuw was voor Nederland, was er een enorme welvaart in Nederland. Dat kwam door de oprichting van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en de WIC, de West-Indische Compagnie. Op deze manier kon handel gedreven worden met alle machten in de wereld, waardoor de economie van Nederland snel kon groeien. Rond 1800 stond Nederland even stil, de industrialisatie ging in andere landen veel sneller dan in Nederland. Pas in de twintigste eeuw begon Nederland aan een inhaalslag. Met de ontdekking van aardgas in de Nederlandse bodem in 1959 brak een nieuwe periode aan waarin de Nederlandse economie weer opbloeide.

Overheid

De overheid speelt een grote rol in de Nederlandse economie. Dat komt met name door de regels die door de overheid opgesteld worden met betrekking tot de productie en verhandeling van producten. Hoewel dit voornamelijk door private bedrijven gedaan wordt, moeten ze zich houden aan de regels die door de overheid zijn opgesteld. Wel zijn er een paar problemen wat betreft regels die zijn opgesteld maar waar niet iedereen tevreden over is. Zo zijn er strenge regels omtrent het ontslaan van medewerkers, waardoor dat erg duur wordt. Als gevolg daarvan delen veel werkgevers alleen nog maar tijdelijke contracten uit, met als gevolg dat andere onderdelen van de economie, zoals de huizenmarkt, stil komen te liggen.

Verdere controverses

Een ander groot punt van debat in Nederland is de pensioenleeftijd. Waar dit een aantal jaar terug nog 65 was, wordt het nu steeds hoger gemaakt. Veel mensen zijn het daar niet mee eens. Wat daar mee samenhangt is de AOW-leeftijd. AOW krijg je vanaf het moment dat je met pensioen gaat, maar doordat je later met pensioen gaat dan voorheen, vinden sommige mensen dat je meer geld zou moeten krijgen. Dan is er ook nog het probleem van de hypotheken. De rente was namelijk bijna helemaal aftrekbaar van de belasting. Dat is afgeschaft, het deel wat je terug kunt krijgen wordt steeds kleiner. Ook kun je een minder groot deel van de waarde van het huis lenen. Daardoor kunnen veel mensen echter geen huis meer kopen.

Energie

De Nederlandse economie draait ook grotendeels op de opbrengsten van de verkoop van energie. In Nederland zit er namelijk aardgas in de grond, wat veel geld op kan leveren als het doorverkocht wordt. Echter is er bij aardgaswinning de kans op aardbevingen. Hierdoor vinden veel inwoners van aardgasrijke gebieden dat hiermee gestopt moet worden. Een tweede bron van energie is kernenergie. Ook hier is veel debat over, omdat sommige mensen vinden dat het vervuilend is. De Nederlandse overheid heeft daarom opslag gecreëerd onder de grond voor kernafval. Dat afval wordt over tientallen jaren als het goed is hergebruikt om nieuwe energie van te maken.

Economische status

In Nederland is er sprake van een gezonde en open economie waarbij handel hoog in het vaandel staat. Er zijn veel wetten en regelgeving die bepalen wat wel en niet mag. Het rechtssysteem is vrij van corruptie, waardoor de wetten op een eerlijke en rechtvaardige manier gehandhaafd kunnen worden. Er is dus wel sprake van concurrentie tussen bedrijven binnen Nederland, maar deze concurrentie is aan regels verbonden. Dat betekent dat de consument niet zal lijden onder deze concurrentie.

Daarnaast heeft Nederland een heel goed systeem voor de gezondheidszorg, waardoor iedereen verzekerd is en je ook geholpen kan worden als je de behandeling niet zelf kunt betalen; dat doet de collectieve zorgverzekering. Ook de zorgaanbieders zijn dus privaat, maar moeten zich houden aan bepaalde wetten. Daarnaast wordt de hoogte van de belasting die je moet betalen bepaald door de hoogte van je inkomen. Dit is opgedeeld in schijven en kan nooit meer worden dan 52% van je inkomen.