Menu

Nederlandse maatschappij

Mensen die in Nederland wonen, heten Nederlanders. Echter zijn er ook veel mensen die niet meer in Nederland wonen, maar geëmigreerd zijn naar het buitenland. Er zijn zo’n dertig miljoen Nederlanders op de wereld, waarvan er zeventien miljoen in Nederland wonen. In de afgelopen 150 jaar is de Nederlandse bevolking relatief snel gegroeid in vergelijking met de rest van Europa. Bij de Nederlandse maatschappij hoort ook de Nederlandse taal. Die wordt als zeer belangrijk gezien in Nederland.

Nederlandse bevolking

De samenstelling van de Nederlandse bevolking is zeer gevarieerd. Ongeveer anderhalf miljoen mensen die in Nederland wonen, hebben niet de Nederlandse nationaliteit. Zelfs twintig procent van de inwoners van Nederland hebben een andere etniciteit. Dat zijn dus mensen die naar Nederland geëmigreerd zijn. Hieronder zijn met name veel mensen uit de Arabische wereld. Daarnaast wonen veel mensen in steden. Slechts 30 procent van de inwoners woont in dorpen. In bijna alle andere landen ter wereld wonen juist meer mensen in dorpen dan in steden. Dat maakt ook dat Nederlanders veel fietsen; alles is in de stad te vinden en dus gemakkelijk bereikbaar met de fiets.

De Nederlandse samenleving

Nederland is een democratie. Het is een land waar veel tolerantie is. Dat komt mede doordat veel Nederlanders niet gelovig zijn, namelijk zo’n veertig procent. Wat ook meespeelt in de huidige vorm van de Nederlandse samenleving, is dat het Calvinisme een grote invloed heeft gehad in de zestiende eeuw. De idealen uit die tijd zijn nog steeds terug te vinden, zoals soberheid en hard werken voor rijkdom. Dit heeft ook als gevolg dat er geen extremen te vinden zijn in Nederland. Voor iedereen wordt gezorgd doordat het een participatiesamenleving is. Dat houdt in dat iedereen belasting afstaat om andere te helpen, bijvoorbeeld door uitkeringen.

Egalitaire samenleving

De Nederlandse samenleving is een egalitaire samenleving. Dat houdt in dat iedereen gelijk behandeld wordt. Status kun je verkrijgen door hard te werken en een goede opleiding te volgen, niet doordat je uit een welgestelde familie komt. De egalitaire samenleving uit zich ook in het bedrijfsleven. Er is in Nederland meestal overleg tussen de leiders van het bedrijf en de werknemers. Ook is het heel normaal om in Nederland een tijd na te denken over de aanpak die gekozen wordt. Daarnaast hebben individuele werknemers veel te zeggen over hun eigen project. Als het project mislukt, worden ze daar op aangekeken, maar ook als het project lukt is dat volledig hun eigen verdienste en krijgen ze daar ook de waardering voor.

Werkcultuur

Hard werken is in Nederland heel normaal. Ook heel veel ouders werken, maar dan meestal parttime. Voor buitenstaanders lijkt het alsof de Nederlandse werkcultuur niet servicegericht is, maar dat is helemaal niet zo. Echter wordt iedereen als gelijke behandeld, waardoor dat zo kan lijken. Binnen bedrijven worden alle beslissen genomen aan de hand van vergaderingen. Op werkreis is dat echter niet zo; de gestuurde werknemer heeft dan de vrijheid om zonder overleg met zijn baas beslissingen te nemen.

Nederlandse directheid

Nederlanders worden vaak als onaardig gezien, omdat ze heel direct zijn. Als er iets niet klopt, dan zegt een Nederlander dat gewoon. Ook bij oneerlijkheid wordt dat door Nederlanders altijd verkondigd. Als gevolg daarvan zien Nederlanders beleefde spraak als onbetrouwbaar. Bovendien kost dat extra tijd en volgens een bekende Nederlandse uitdrukking is tijd geld.

Vrije tijd

De vrije tijd van Nederlanders wordt met name besteed aan hun partners en kinderen. Vrije tijd wordt als zeer waardevol gezien. Daarom zouden meer Nederlanders ervoor kiezen om minder uren te werken dan om een loonsverhoging te krijgen. De gemiddelde werkdag in Nederland loopt van negen tot vijf. Soms is er de mogelijkheid om buiten deze uren te werken, maar dan moeten er vaak wel extra maatregelen getroffen worden.

Concept van tijd

Tijdsindeling is heel belangrijk in het leven van een Nederlander. Door de lange werkdagen plannen Nederlanders al hun afspraken ver van tevoren in. De gemiddelde Nederlander doet niet aan spontane afspraken, tenzij er opeens een gaatje in hun agenda is. Echter zijn alle Nederlanders dat gewend, dus is het heel normaal om je vrienden pas over zes weken te zien.

Familie

Familie en gezin zijn van elkaar gescheiden in Nederland. Het gezin is vaak heel hecht. Ook met de familie doen de meeste Nederlanders veel samen. Als de leden van het gezin ouder worden, doen ze vaak veel minder samen. Dan zien ze elkaar meestal alleen nog op verjaardagen en bij feestdagen. In Nederland is er geen verplichting om voor je ouders te zorgen als ze bejaard zijn.

Tegenstellingen

Er zijn een aantal tegenstellingen die misschien apart zijn in Nederland. Ondanks de soberheid en weinig extremen, zijn dingen als het homohuwelijk en softdrugs onderdeel van het dagelijks leven. Werk en privé zijn zeer gescheiden, ook al ben je op het werk nog zo close met je collega’s. Tenslotte is het niet gemakkelijk om vrienden te maken met Nederlanders. In een kroeg kun je prima met een biertje een goed gesprek hebben, maar daarna zal je elkaar waarschijnlijk niet meer zien.